Trading Tjänst

Vi har klar vår Trading Tjänst, men det kommer att dröja innan produktionsstart.

Problemet är att kund behöver ansluta ordermodell till aktuell aktie efter börsens stängning för eventuell handel nästkommande dag. Kund kan behöva ansluta ordermodellen till 20 aktier varje kväll och det blir ohållbart i längden då det ska vara automatisk handel.

Autostock har en teknik de använder där deras server har koll på vilka kunder som är ansluten till aktuell ordermodell och ordermodellen aktiveras sedan när trade setup sker.

Vi har ställt frågan till Autostock där vi frågar dom vad det skulle kosta att köpa loss tekniken att köras på vår egen server. Vi avvaktar svar.

:|