Trading Tjänst

Vi kommer att starta upp vår Trading Tjänst runt nyår.

Intresset är stort och det är nästan bara vinster. Tradingen kommer att vara halvautomatisk dvs kund ansluter en ordermodell på kvällen när vi skriver vilken aktie ordermodellen ska anslutas till på vår webbplats.

Vi kommer att jobba med dagsstaplar för aktier och max 5 aktier åt gången som vi tradar i.

God Jul

;-)