Premiär För Omx Obi-Wan Som Autostock Approved

Autostock Approved: Efter en tids testande har vi nu produktionssatt Omx Obi-Wan som Autostock Approved. Autostock Approved innebär central signalering via Autostock i Nordnet Autotrader och alla kunder får samma trade-signal. Autostock Approved finns sedan tidigare även för Omx Skywalker. Kunder kan fritt byta mellan Omx Skywalker och Omx Obi-Wan som Autostock Approved, meddela oss i så fall. Omx Obi-Wan har få avslut per dag, vilket ger lågt courtage och har det senaste året genererat 600% i vinst. Hos Rankor System får ni alltid en gratis trading-vecka att prova våra trading system.

http://www.rankorsystem.se

Omx Skywalker Version 2

 

Version 2: Sedan några dagar tillbaka kör vi med Version 2 för Omx Skywalker. Vad skiljer då åt mellan Version 1 och 2? En extra ordermodell har tillkommit som kompletterar tidigare tradingmodell för att komma in tidigare in en trade när trenden har vänt. Omx Skywalker Version 2 är det mest vinstgivande trading-systemet över tid vi hittills levererat och vi gratulerar alla våra kunder som kör Omx Skywalker till ett bra val. Ändringarna kommer göra att drawdown minskar enskild dag. Alla Omx Skywalker kunder har kört på Version 2 sedan i Onsdags, ändringarna är genomförda centralt på vår Master-pc och skickas till Autostock som Autostock Approved för central signalering till kund. 
:mrgreen: